Transport

Gode transportforhold i Nordjylland og resten af landet.


I et super-mobilt samfund er det afgørende, at infrastruktur og trafik fungerer bedst muligt og hele tiden forbedres. Det handler om, at samfundet skal hænge sammen.

 

Trafikpolitik handler om at spare tid for lønmodtageren, der pendler til og fra arbejde. Men samtidig skal vi tage klimaproblemerne alvorligt.

 

Danmark skal gøre endnu mere for at reducere CO2-udslippet og reducere energiforbruget. Tænker vi grønt i tide, viser det sig ofte, at vi så også kommer til at stå bedre i konkurrencen med udlandet, fordi det nu er os, der har den nye teknologi og viden, der kan eksporteres eller trække nye investeringer til Danmark.